create a web page

Mundo Novo

Cantus a Alano Menceno
Textus Latinus a Gregorio Bontragere

Mondum splendidum sīc
Tibi mōnstrāre possum.
Pārē, pulchra, cupiditātī
Cordis tuī ergō.

Possum auferre tē
Ad mīrācula mondī.
In tapēte volantī
Nōs vehimur magicē.

Mīrābilis
Est mondus dē conspectū hōc.
Nam numquam vetātur,
Nec dīcitur
Id omne esse somnium.

Mīrābilis
Est locus hic quem nōn nōvī.
Sed hīc clarissimē
Videō mē
In mondō tōtō novō esse iam
ALADINUS: (In mondō tōtō novō esse iam)

Incrēdibile fit.
Prōlābor et subvolō.
Orbs stēllārum omnīnō.
Dēscrīptiōnem ēlūdit.

Mīrābilia,
(Oculōs aperī)
Videnda centum mīlia sunt.
(Sōlum fiet multum melius)
Cum gemmīs hīs caelī,
Procul vēnī.
Redīre numquam possum nec volō.

Mīrābilem
(Sēnsus arrigit mē)
Extrēmum mondum petimus
(Quōque punctō mīrandō.)

Stēllās affectābō
Quōvīs locō.
Inter nōs partiāmus caelum sīc.

Mīrābilis!
Erimus hīc
Est līberāns,
Est concitāns
Prō tē et mē.